Päť minút v balóne

Päť minút v balóne

Päť minút v balóne

(verneovka pre dospelých)

Hra o literárnych láskach z mladosti, kam patria najmä verneovky.

 

Ktorá z vašich doterajších hier najviac ovplyvnila Päť minút v balóne?
Mizera: Všetky. V každej z nich sme sa inšpirovali iným typom všeobecne známeho literárneho, historického či hudobného kontextu. Nejde u nás o dramatizáciu, ani o hry na motívy, ale o interpretáciu známych textov – niekedy koláž, inokedy ready – made, ciže vec, vytvorenú objavením.

Klimáček: Najpresnejšie by bolo povedať – posunom. K tejto inscenácii veľmi prispeli výtvarníci Matej Krén a Vladimír Kordoš.
Smena, 23. 4. 88

Ide zrejme – okrem obdivu k brilantnému majstrovstvu fantázie a fabulácie – o pocit krásneho bezpečia v čistom a zázračne neomylnom svete silných, múdrych a spravodlivo víťaziacich idealistov, pocit, ktorý podvedome hľadáme dnes možno ešte väčšmi ako ľudia Verneových čias.
Martina Duffková, Ľud, 20. 5. 88

Ale je tu najmä ono odbrutalizovanie techniky, ako ho poznáme z Lautreamontovho stretnutia dáždnika so šijacím strojom na operačnom stole či z obrázkov colníka Rousseaua alebo Imra Weinera – Kráľa – pre modernú civilizáciu charakteristická zmena imaginácie na techniku sa tu prevracia: technika sa mení na imagináciu. Je tu aj humor z najnepostihnutejších – humor, vychádzajúci z vnútornej povahy vecí.
Peter Zajac, Slovenské pohľady 10/88

Informácie