Koža

Koža

Koža

(teskná hra v 7 obrazoch)

Venujeme Samuelovi Beckettovi – nechtiac, k narodeninám.

Prvý Klimáčkov „vážny“ dramatický text a zatiaľ ešte nenápadný, no stále viacej zrejmý zrod dramatika.

Klimáčkova dramatizácia vlastnej, vari trojstránkovej poviedky – to je príbeh človeka, ktorému sa raz po „zmysluplne“ prežitom dni večer vo vani rozpustila – koža… Novú si však treba zaslúžiť, čiže pochopiť seba samého a nájsť vo vlastnej minulosti uzlové body – križovatky, na ktorých sa začala cesta končiaca stratou kože i vlastnej identity.
Jozef Buchel, Mladé rozlety, 1/88

Tak či onak pripomína táto hra čosi z Jozefa K. a Zámku…
Anton Kret, Javisko 7/87

Výtvarne ambície súboru sú pozoruhodné a patria k tomu najzaujímavejšiemu, čo momentálne v Bratislave i oveľa ďalej je…
Jaro Rihák, Večerník

Koža ide pod kožu. Príbeh o strate citlivosti si každý z nás odžíva deň čo deň.
Andrej Ferko, Mladé rozlety, 87

Text hry bol publikovaný v Slovenských pohľadoch 7/92 a v zborníku Slovenská dráma 2 (1989-92).

Informácie