Genius loci

Genius loci

Genius loci

(psychiatrické pas-de-deux)

Sedem hier v jednej.

Starý mládenec a prostitútka, popoludnie v dabingovom štúdiu, návšteva v nemocnici, poisťovanie samovraha, prednáška o pestovaní marihuany, znásilnenie na rybách, duchovný príhovor z obrazovky…

Stále to isté Slovensko a predsa čímsi iné. Zmenili sme sa my, alebo ľudia okolo nás? Prečo má zrazu krajina a život v nej celkom novú kvalitu? Prečo sa už v domove necítime doma?

Stal sa tu obrovský zločin. Stratil sa genius loci.

Informácie