Ďefčátko

Ďefčátko

Ďefčátko

(sedem v jednej)

Improvizovaná komédia o živote siedmich žien, hraných jedinou herečkou.

Herečka, z troch strán obklopená divákmi, hodinu improvizuje v komediálnom duchu viacero typov súčasných žien: kaderníčku, psíčkarku, moderátorku TV Maxihry, obchodnú inšpektorku, domácu pani, týranú ženu či sklerotickú starenku. Jedna z postáv je sama Oľga Belešová, všetky ostatné sú vytvorené jej pozorovacím talentom s fenomenálnou pamäťou na detaily a situácie bežného života. Vo svojom predstavení reflektuje komiku všedných situácií, aké zažívame denne, ktorá má svoje humorné vrcholy, ale zacítime v nej aj temný prúd samoty a frustrácií.

V predstavení aktérka so svojím spoluhráčom aktívne spolupracujú s divákmi podľa okamžitých nálad v javisku. Ďefčátko nebolo nikdy zahrané dvakrát po sebe v rovnakej podobe.

Poznámka režiséra:
Oľgu je radosť režírovať, pracuje sama a s nákazlivou chuťou do vymýšľania situácií. Jej improvizácie sme iba vyčistili, zbavili prebytočných slov a čiastočne zafixovali, aby nám stavba predstavenia pri reprízach nespadla. Oľga je autorkou úst, nie ruky. Hra nie je napísaná po nociach, je prežitá cez deň. Nie je výsledkom sústredenej literárnej práce, ale dôsledkom pozorovania bezvýznamných vecí, ktoré v konečnom dôsledku tvoria väčšinu našich životov. Inscenačný tvar je veľmi striedmy. Rezignujeme na Umenie, rezignujeme na Hudbu, rezignujeme na Scénografiu. Napriek tomu si myslíme, že ešte stále je to Divadlo. A veľmi živé.

Chcete si prečítať Oľgine texty?
V našej knihe GUnaGU REMIX sú publikované okrem iného aj 4 texty z predchádzajúceho predstavenia „Len tak ľahučko“, v ktorom Oľga totálne improvizovala na veľmi intímne témy. Je to prúd až surreálnych situácií a vznikol prepisom magnetofónových záznamov zo 4 predstavení.

Knihu GUnaGU REMIX vydal Divadelný ústav v Bratislave a Vydavateľstvo L.C.A. (2000)

Informácie