Ivana Berkman

manažérka

Fundraising & Marketing manažérka
Získava financie na nové projekty divadla, robí marketing a mediálnu podporu divadla.
Zásadne pomohla pri prevádzkovej profesionalizácii divadla.

Pre GUnaGU pracuje od roku 2005.