Wiki-Wiki

Wiki-Wiki

Wiki-Wiki

(ghadouli tlagu le!)

Festival post industriálneho folklóru na Tichomorských ostrovoch.

Autori: Mikuláš Liptovský a K 5 – členovia Literárgrupy Máslostroj

Literárgrupa Máslostroj je prvá babková literárna skupina v dejinách. Postavy jej diel sa samy stávajú členmi Literárgrupy.

Členovia Literárgrupy Máslostroj sa zaslúžili o vydanie Najkratšieho slovníka slovenského jazyka (Archa, 1991).

 

Čo to je? Poukázanie na rovnítko medzi našou jánošíkovskou folklórnosťou a divošskou živelnosťou?
Roman Polák, Javisko 7/90

Text hry bol publikovaný v časopise Dotyky 10/1989.

Premiéra sa konala v rámci Päťročnice GUnaGU v Malej sále Domu kultúry Ružinov, Bratislava.

Informácie