Sado

Sado

Sado

(láska v Európe)

Komédia o Európe.

Čo sa stane, ak sa stretne slovenská herečka, rakúsky režisér, nemecká scénografka a francúzsky skladateľ? Naskúšajú predstavenie? Vytvoria ďalší formálny projekt, len aby minuli európsky grant? Alebo si začnú rozumieť?

Postavy Klimáčkovej komédie sa vzájomne zvádzajú a hovoria o láske, no nedokážu sa milovať. Hra je čiernou groteskou o Európanoch prvej a druhej kategórie, ako aj o tom, že mať rád blížneho svojho je veľmi ťažké, keď mám voči nemu dlhoročné predsudky.

Foto © Ctibor Bachratý

Informácie