Pressburger blut

Pressburger blut

Pressburger blut

(melancholická treska v 5 obrazoch)

Post orwellovské sci – fi z Bratislavy roku 2007.

Hudbu nahrala štúdiová skupina a.h.: R. Andor, M. Brezovský, A. Ďuratný, P. Kula, J. Psotka, T. Veni

Predstavenie venujeme Marekovi Brezovskému, s ktorým si už viac nezahráme.
GUnaGU

Každý z týchto piatich obrazov je silný okrem iného cez pointu – nečakanú, pôsobivú, dotvárajúcu významovú vrstvu výpovede. Pressburger blut je silným zážitkom – nielen divadelným, ale aj cez napojenie sa na realitu, na vrstvy rozumové i citové.
Božena Čahojová, NDC inf. 3/94

Bratislava doskákala.
Miroslava Čierna, Večerník

Klimáčka nezajímá povaha či technologie tohoto odcizeného světa, ale spíše jeho prehistorie a zlomky jeho „lidského rozměru“, bezmocné (a proto dojímavé) pokusy lidí zachránit v takovém světe poslední útržky své lidskosti.
Ján Štrasser, Lidové noviny 8.6.94

Text hry bol publikovaný v Medzičasopise 2/94 a v zborníku Scriptum c.14

Informácie