Jeden a 1/2-té predstavenie

Jeden a 1/2-té predstavenie

Jeden a 1/2-té predstavenie

(divadlo poézie…?)
Nerecitovateľné verše, punk – jazz a hostia.

Definícia: Jedenapolté predstavenie je predstavenie medzi prvým a druhým predstavením.

V koordinácii Ivana Mizeru zostavili: Zuzana Benešová, Viliam Klimáček, Ivan Mizera, Milan Paštéka.

Použité boli básne Anonyma, T.E. Clarka, E. Čepčekovej, I. Černušáka, B. Heidsiecka, B. Hiršala, B. Grögerovej, V. Klimáčka, Ch. Morgensterna, J. Nasha, P. Zlatoša a svadobné telegramy rodiny Hejdovej.

Na premiére a 1. repríze bol hosťom Jan Vodnaňský (Praha).

2. repríza: Divadelne kombo – Peter Belan, Eduard Klčo, Tono Kubasák.

Informácie