Game Over

Game Over

Game Over

(virtuálny realizmus)

Poetika Space Questu a 3 životy hlavného hrdinu.

Do definitívnej podoby upravili: Vladimír Balek, Zuzana Benešová, Viliam Klimáček

Oč jednodušší byla scéna, o to bohatší byly kostýmy Petry Langerové. Vynalézavé ve způsobech použití, okouzlující křehkou příznačností… suverénně vévodily lepšímu Ty celé inscenace. Už od Caligariho pozoruji (s obdivem a zalíbením) jak Petřiny kostýmy stále více hrají – samy utvářejí nad textem síť významů.
Martina Krénová, Medzičasopis 1/94

Napísať takéto crazy sci – fi tak, aby to malo hlavu aj pätu, znamená zaujať dôstojné miesto v slovenskej postmodernistickej dráme, ak také niečo vôbec existuje. Hra je hodenou rukavicou slovenskej teatrológii a literárnej vede: je to maximalizmus computerový azda, či paranoický parodizmus snáď? Nie, zaškatuľkovať to neľzä.
Juraj Šebesta, Svet a divadlo, 2/94

Podľa mňa sa to dá vidieť aj bez ujmy na zdraví.
elka, Medzičasopis 1/94

Informácie